Договір дарування чи заповіт: в чому різниця?

Договір дарування чи заповіт: в чому різниця?

Інколи власники майна, які хочуть у подальшому передати його у володіння іншим особам, стикаються з дилемою: оформити договір дарування чи заповіт? Давайте розберемо головні відмінності між ними.

Згідно з Цивільним кодексом України (далі — Кодекс) за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати у майбутньому іншій стороні (обдаровуваному) безоплатне майно (дарунок) у власність. Дарунком можуть бути рухомі речі, у тому числі гроші та цінні папери, нерухомі речі, а також майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому. Договор, що встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового чи немайнового характеру, не є договором дарування. Договір дарування від імені дарувальника може укласти його представник. Доручення на укладення договору дарування, в якому не встановлено ім'я обдаровуваного, є нікчемним.

Заповіт — це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт здійснюється особисто. Вчинення заповіту через представника не допускається. Заповідач може обумовити виникнення права на спадкування у особи, яка призначена у заповіті, наявністю певної умови, як пов'язаної, так і не пов'язаної з її поведінкою. Наприклад: наявність інших спадкоємців, проживання в певному місці, народження дитини, отримання освіти тощо. Заповідач може зобов'язати спадкоємця до вчинення певних дій немайнового характеру, зокрема щодо розпорядження особистими паперами, визначення місця та форми здійснення ритуалу поховання. Також може зобов'язати спадкоємця до вчинення певних дій, спрямованих на досягнення суспільно корисної мети.

Зауважуємо, що момент набуття права власності у разі оформлення договору дарування відрізняється від моменту набуття права власності за заповітом.

Так, після підписання договору дарування одразу відбувається перехід права власності на майно.

У разі оформлення заповіту спадкоємець набуває права власності тільки після смерті спадкодавця, прийняття та оформлення спадщини.

Відповідно до Кодексу договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Також укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню договір дарування валютних цінностей фізичних осіб між собою на суму, що перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Договор дарування майнового права та договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому укладається у письмовій формі. У разі недотримання листової форми цей договір є нікчемним. Договор дарування рухомих промов, які мають особливу цінність, укладається у письмовій формі. Передання такої речі за посним договором є правомірним, якщо суд не встановити, що обдаровування заволодів нею незаконно.

Усно може бути укладений договір дарування предметів особистого користування та побутового призначення.

Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення. Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем. Якщо особа не може особисто підписати заповіт, вона підписується відповідно до частини четвертої статті 207 Кодексу. Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами, визначеними у статтях 1251-1252 цього Кодексу, а під час дії воєнного стану ще й постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 року № 164.

Відмінність між договором дарування та заповідом полягає також в умовах втрати юридичної сили цих документів.

Так, заповідач має право будь-якої години скасувати заповіт та у будь-яку годину скласти новий. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або в тій частині, в якій він йому суперечить. Кожен новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіду, який заповідач складав перед ним. Якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється, крім випадків, встановлених статтями 225 та 231 цього Кодексу. Крім того, спадкодавець має право будь-якої години внести до заповіту зміни. Скасування заповіту, внесення до нього змін заповідач здійснює особисто.

Для розірвання договору дарування мають бути вагомі підстави, передбачені Кодексом.

Вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна дарувальник має право, якщо обдарувань умисно вчинив кримінальне правопорушення проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей. Якщо обдаровувань вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування.

Також дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо обдаровувань створює загрозу безповоротної втрати дарунку, що має для дарувальника велику немайнову цінність, якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент пред'явлення вимоги дар є збереженим. У разі розірвання договору дарування обдаровувань зобов'язань повернути дарунок у натурі.

Звертаємо увагу, що до вимог щодо розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один рік.

Джерело

251
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...