uk uk en en ru ru

Як адвокатам здійснювати фінансовий моніторинг: роз'яснення РАУ

Як адвокатам здійснювати фінансовий моніторинг: роз'яснення РАУ

Олена Баконіна, головний редактор ЮРЛІГА

Источник

Відповідно до рішення Ради адвокатів України № 51 від 3 липня 2021 року, адвокат стає суб'єктом фінмоніторингу за умов залучення до фіноперацій на підставі угоди з клієнтом. Про це повідомила прес-служба НААУ.

Так, у документі йдеться, що питання віднесення адвокатів до суб'єктів фінансового моніторингу регулюється Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Зокрема, згідно зі ст. 6 закону адвокат є спеціально визначеним суб'єктом фінансового моніторингу і відповідно має зобов'язання забезпечувати організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надасть можливість виявляти підозрілі фінансові операції (діяльність) та повідомляти про них Державну службу фінансового моніторингу України, а також запобігати використанню його послуг для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою (пп. 2, 4, 5, 8 ч. 2 ст. 8 Закону).

Пунктом 1 ч. 1 ст. 10 Закону визначається, що вимоги Закону поширюються на адвокатів у виключних випадках, а саме тоді, коли адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:

 • купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
 • купівлі-продажу суб'єктів господарювання та корпоративних прав;
 • управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
 • відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
 • залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
 • створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

Якщо адвокат не бере участі у підготовці і здійсненні вищезазначених правочинів, то і обов'язку стати на облік у Держфінмоніторингу України і виконувати всі інші вимоги закону у нього не виникає.

Частиною 3 ст. 10 Закону встановлено, що адвокатські бюро, адвокатські об'єднання, адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, можуть не виконувати обов'язки щодо здійснення належної перевірки клієнта та не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри у разі:

— надання послуг щодо захисту клієнта;

— представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів;

— надання консультаій щодо захисту та представництва клієнта.

Водночас, адвокат повинен використовувати у своїй діяльності ризико-орієнтований підхід — визначення (виявлення), оцінка (переоцінка) та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня.

Часто працюєте з договорами? Перевірте їх з функціоналом CONTRACTUM у LIGA360. Незначущі слова, помилки в нумерації, реквізитах та структурі підсвітяться автоматично. Замовте прямо зараз і зробіть договірну роботу ефективнішою.

Адвокат повинен належно перевіряти нових клієнтів, а також існуючих клієнтів, що включає в себе наступні заходи:

 • ідентифікацію та верифікацію клієнта (його представника);
 • встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності);
 • встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
 • проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями);
 • забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта.

В НААУ зазначили, що здійснення обов'язків спеціально визначеного суб'єкта фінансового моніторингу адвокатом неможливе без встановлення ділових відносин з особою. Зокрема, статтею 26 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Отже, адвокат може стати спеціально визначеним суб'єктом фінансового моніторингу і повинен виконувати встановлені Законом обов'язки лише тоді, коли виконується низка умов:

 • між ним і клієнтом укладений договір про надання правової допомоги;
 • звернення клієнта стосується конкретних операцій (п.1 ч.1 ст. 10 Закону);
 • не застосовуються винятки, передбачені Законом (ч. 3 ст. 10 Закону).

Крім того, в рішенні РАУ наголошено, що адвокат як суб'єкт фінансового моніторингу, на виконання положень Закону про протидію легалізації (відмиванню) доходів, не має права подавати до уповноважених органів державної влади, передбачену вказаним законом інформацію щодо особи, яка не є його клієнтом.

320
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...